Edland Brønnboring AS er eit brønnboringsfirma danna i 2008 lokalisera i Edland i Vinje, Telemark. Vi tek oppdrag i Telemark, Agder og Vestlandet.

Om Edland Brønnboring as


Dagleg leiar, Knut Olav Edland, hadde allerie i 2008 jobba i fleire år innan bransjen med pumpemontering og vedlikehald av eldre brønnar for Vinje Brønnboring.

Firmaet består òg av Odd Steinar Edland som hovudsakleg tar seg av boring og montering.

Edland Brønnboring kan tilby

Om Edland Brønnboring as


Edland Brønnboring AS er eit brønnboringsfirma danna i 2008 lokalisera i Edland i Vinje, Telemark. Vi tek oppdrag i Telemark, Agder og Vestlandet.

Edland Brønnboring kan tilby

  • Brønnboring i fjell og lausmasser
  • Energiboring og montering av kollektor
  • Pumpeanlegg
  • Fundamentering
  • Horisontalboring
  • Kapasitetsauking på nye og eldre brønnar
  • Service og vedlikehald på eksisterande brønnar
  • Konkurransedyktige prisar

Våre TjenesterBrønnboring i fjell og lausmasser

Me borar brønnar for vassforsyning til hytter, bustadhus, gardar og industri. Det er fleire typar vassbrønnar, det vanlegaste er loddrett brønn på 60-90 meter.

Energiboring og montering av kollektor

Med dagens fokus på miljø og straumsparing er boring etter grunnvarme den sikraste måten å få ein rimleg og miljøvenleg oppvarming av bustad eller hytte.

Pumpeanlegg

Me har riktig pumpe til din brønn!
Treng du ei ny pumpe til brønnen din? Kva slags pumpe som er riktig for deg og bruket ditt ventar på fleire ting. Edland Brønnboring AS har pumper som passar

Fundamentering/peling og grunnundersøking

Dette inneber å bore stålrør ned til fast fjell. Om det er mykje lausmasser der du ynskjer å bygge kan det vere lurt å finne ut nøyaktig djubde til fjell.

Er grunnen ustabil eller vert det for dyrt å byte ut masser der du vil bygge? Då kan det lønne seg å bore fundament rett i fjell for så å støype desse og bygge rett oppå.

Hyttebrønn

På grunn av vår lokalisering midt i eit turistområde, er ein stor del av oppdragsmengda vår boring etter vatn til hytter.

Kapasitetsauking på nye og gamle brønner

Edland Brønnboring AS har eiga avdeling for service av brønnar og pumpeanlegg der me utfører:

Service på eldre brønner

Det vil av og til oppstå behov for service på eldre brønnar. Det kan vera problem med innsig av overflatevatn eller at brønnen har for liten kapasitet.

Ikkje nøl med å ta kontakt med oss!

95 28 18 10