fann store mengder med vatn ved å bore ned til 45 m.👍 Kom på vannåre( sleppe) på 23m,34m og 39 m.