Starta opp med boring av erstatningsbrønner på grunn av vegomlegging på Skomedal