Med dagens fokus på miljø og straumsparing er boring etter grunnvarme den sikraste måten å få ein rimleg og miljøvenleg oppvarming av bustad eller hytte. Du har i praksis ditt eige kraftverk i grunnen under bustaden din.

Energiboring er ein sikker investering for deg og miljøet. Me borar energibrønnar og monterer kollektorsløyfe i brønnen, fylt med kjølemedium. Me sveisar isolera kollektorsløyfer om ynskjeleg.