Dette inneber å bore stålrør ned til fast fjell. Om det er mykje lausmasser der du ynskjer å bygge kan det vere lurt å finne ut nøyaktig djubde til fjell.

Er grunnen ustabil eller vert det for dyrt å byte ut masser der du vil bygge? Då kan det lønne seg å bore fundament rett i fjell for så å støype desse og bygge rett oppå.