Me kan vere behjelplege med kapasitetsauking av brønnen din ved hjelp av sprenging.