Det vil av og til oppstå behov for service på eldre brønnar. Det kan vera problem med innsig av overflatevatn eller at brønnen har for liten kapasitet. Sjølve pumpeanlegget bør også ha ettersyn i form av kontroll ov lufttrykk på trykktanken. Me har erfaring og kan hjelpe med å løyse dei fleste problem som skulle oppstå. Ta kontakt for ei uforpliktande samtale.